Snubní prsteny jsou v dnešní době primárně důkazem lásky. Nelze ovšem říci, do jaké doby sahá jejich historie. Někteří lidé věří, že první snubní prsteny se objevily již ve starém Egyptě více jak 4000 let před naším letopočtem. Stočený papyrus mohl k těmto účelům skutečně sloužit, pokud si dobové obrázky historikové vykládají správným způsobem.

Snubní prsteny jsou v dnešní době primárně důkazem lásky. Nelze ovšem říci, do jaké doby sahá jejich historie. Někteří lidé věří, že první snubní prsteny se objevily již ve starém Egyptě více jak 4000 let před naším letopočtem. Stočený papyrus mohl k těmto účelům skutečně sloužit, pokud si dobové obrázky historikové vykládají správným způsobem.

Kruh, nejen snubního prstenu, ale prstenu jako takového má symbolizovat věčnost. Prsten, stejně jako kruh nemá ani začátek, ani konec. I samotný vnitřek prstenu měl význam. Nebylo to pouze prázdné místo, ale určitý symbol brány, který měl ženu přivést k událostem a věcem, které byly pro ni i jejího chotě neznámé. Tato brána měl být symbolem nekončící a nesmrtelné lásky. Naneštěstí materiál, který byl na tyto snubní prsteny použit, neměl dlouhou životnost. Musel být tedy substituován. Později byly využívány materiály jako kůže či kosti. Tyto materiály byly samozřejmě nákladnější. Ovšem cena snubního prstenu implikovala bohatství manžela. Egypťané byly z tohoto výkladu romantici. Římané symboliku snubního prstenu sice převzali, ale zde měl již jiný význam. Snubní prsten již nebyl symbolem lásky, ale vlastnictví. V Římě se snubní prsteny vyráběly z kovu, který předznamenával sílu a trvání. Římané byly rovněž prvním národem, který začal s rytbou do snubních prstenů.

Křesťané začali snubní prsteny používat až v 9. století našeho letopočtu a to přímo během svatebních obřadů. V té době byly snubní prsteny zdobeny mnoha ornamenty, písmeny nebo i symbolizovaly dvě spojené ruce. Až ve 13. století byly zjednodušeny. Snubní prsteny byly poté symbolem svazku dvou srdcí.

Snubní prsteny byly zachovány nejen u křesťanů, ale i u jiných náboženství. Ačkoliv mohou mít pro každého jiný význam, jsou součástí každého svatebního obřadu.