Zásnuby a svatba jsou prvním krokem ke svazku, který by měl v ideálním případě trvat tak dlouho, dokud ho nerozdělí smrt jednoho z partnerů. A této trvalosti by měla odpovídat i odolnost materiálu, ze kterého je prstýnek vyroben.

Zásnuby a svatba jsou prvním krokem ke svazku, který by měl v ideálním případě trvat tak dlouho, dokud ho nerozdělí smrt jednoho z partnerů. A této trvalosti by měla odpovídat i odolnost materiálu, ze kterého je prstýnek vyroben. Už ve třetím století po Kristu byly jednoduché železné kroužky zaměňovány zásnubním prstenem vyrobeným z ušlechtilého kovu. Ze začátku převládalo hlavně stříbro, později se začaly prosazovat kroužky vyrobené ze zlata.

Prsten je symbolem vzájemné důvěry. Snoubenec nasazuje ženě prsten, protože věří v její lásku, ona se zase může spolehnout, že se o ni postará nejen v emocionální rovině, ale i v té materiální. Zásnubní prsten byl důležitým důkazem mužovy schopnosti uživit budoucí rodinu. A tady se starověká a moderní tradice výjimečně protínají.

I dnes je prsten závazkem, symbolizuje odhodlání spojit dva životy svatebním obřadem navěky. Zásnubní prsten je tichým svědkem důvěry, kterou snoubenci vkládají jeden do druhého. V prstenu, ať už ze zlata nejrůznějších odstínů či ze stříbra, přežívá starověká římská tradice. Poté co si Římané osvojili šperkařské umění, začali experimentovat s nejrůznějšími vzory a tvary, kterými by kroužek prstenu oživili.


Jedním z těch nejpopulárnějších, zvláště v případě zásnubních a snubních prstenů se stal jednoduchý kroužek znázorňující sepnuté nebo podané ruce. Římané prsten nazývali Concordia, neboli harmonie a zásnubním prstenům přidal kouzlo sdílené lásky a symbolismus síly a pevnosti, nerozlučného spojené dvou lidí. Stejně jako dnes, i ve starém Římě snoubence navlékal snoubence prsten na třetí prst levé ruky, protože Římané, stejně jako Egypťané, věřili, že právě od tohoto prstu až k srdci běží nerv zodpovědný za naši schopnost se zamilovat a věrně milovat po zbytek života.

Pokud hledáte inspiraci pro aplikaci starověké tradice do moderního pojetí zásnub, právě jste ji našli. V Itálii jsou prsteny s vyobrazenýma sepjatýma rukama nebo dvěma rukama držícíma srdce stále velmi populární a to jak v případě zásnubních, tak snubních prstenů.