V našem životě nenajdeme mnoho věcí, jejichž nákup je spojen s tím, že si danou věc hodláme ponechat po delší časové období – řádově desítky let. Pokud pomineme nákup domu, druhým takovým prvkem jsou snubní prsteny.

V našem životě nenajdeme mnoho věcí, jejichž nákup je spojen s tím, že si danou věc hodláme ponechat po delší časové období – řádově desítky let. Pokud pomineme nákup domu, druhým takovým prvkem jsou snubní prsteny.
 

Právě snubní prsteny jsou slibem věrnosti, náklonosti a lásky až do konce života. Proto je doporučováno jejich výběr nepodcenit a věnovat mu dostatečně velký časový prostor. Na snubním prstenu se pár v dnešní době nemusí ani zcela shodnout. Nejsou výjimkou manželé, kteří mají zcela odlišné snubní prsteny
 

Jako vhodné řešení při nemožnosti nalézt ten správný snubní prsten je i využít variantu, kdy jsou snubní prsteny zhotovovány na míru. Takto můžete nadiktovat vaše přesné požadavky, jaké na své vysněné snubní prsteny máte. V tomto případě lze opět využít variantu odlišných snubních prstenů, což není vůbec na škodu. 
 

Pokud je partnerka příznivkyní výraznějších prvků na snubním prstenu, je jasné, že na pánskou variantu snubního prstenu je vhodné volit střídmější prvky, pokud vůbec nějaké. Nejčastěji se muži přiklánějí k hladkým snubním prstenů bez dalšího zdobení. 
Schůdnou variantou je také kombinace dvou různě barevných drahých kovů, které příjemně změní celkový dojem ze snubních prstenů. Tato kombinace je pak vhodná jak pro pánské, tak i dámské snubní prsteny. 
 

Pokud má nastávající manželka zájem, do jejího snubního prstenu lze také vsadit drahý kámen, ideálně briliant. Představivosti se tedy v případě zhotovování snubních prstenů na míru meze nekladou.