Přihlášení zákazníka

Zapomenuté heslo

Registrace zákazníka

Výhody registrace
 • Přehled o vašich aktuálních a historických objednávkách.
 • Zařazení do našeho věrnostního programu.
 • Sleva až do výše 10%.
 • Možnost nastavení připomenutí vašich významných životních událostí.

Doprava, reklamace, záruka, obchodní podmínky

Doprava & Platba     Reklamace & Záruka     Obchodní podmínky     Ochrana osobních údajů    České puncovní značky

 

Doprava & Platba

 

Všechny produkty můžete objednat na našem e-shopu z pohodlí domova. Vybrané produkty vložte do košíku a vyplňte objednávkový formulář. Obratem vám přijde na vámi uvedený email potvrzení o přijetí objednávky. Objednat můžete také v našich kamenných prodejnách, kde si můžete vše naživo prohlédnout a vyzkoušet. Kolegyně se vám budou plně věnovat. 

Před započetím výroby je třeba uhradit zálohu (30% z celkové ceny, zaokrouhleno na 500 Kč). Na prodejně můžete platit hotově i platební kartou.

Na e-shopu lze platit převodem, nebo přes platební bránu. Na email vám zašleme výzvu k platbě, kterou musíte uskutečnit nejpozději do 8 dnů. Nezaplacení zálohy v tomto termínu bereme jako stornování objednávky (není-li domluveno jinak). Ihned po obdržení platby na náš účet jste informováni emailem a vaše objednávka se předává do výroby. V tuto chvíli začíná běžet časová lhůta pro dodání zboží.

O dokončení objednávky jste opět informování emailem. Dle zvoleného druhu převzetí v objednávce je vaše zakázka připravena k vyzvednutí na prodejně, nebo odeslána jako cenný balík Českou poštou nebo přepravní společností DPD.

Poštovné a balné po ČR je vždy ZDARMA! Každá zásilka je pojištěna a dopravce za zboží ručí. Proto si vždy při převzetí důkladně překontrolujte neporušenost obalu zásilky. Česká pošta garantuje dodání do 2-3 pracovních dnů, ale cenné balíky bývají zpravidla doručeny do druhého dne  (za nedodržení ze strany České pošty neručíme). Dobírku lze hradit pouze v hotovosti.

Při zaslání objednávky na Slovensko zásilku přebírá Slovenská pošta a může dojít k zohlednění ceny dobírky vzhledem aktuálnímu kurzu.

Do zahraničí zasíláme přes dopravní společnost DPD (pouze EU) a DHL express. Tato služba je vždy zpoplatněna. U objednávky do zahraničí je vždy třeba uhradit celou částku předem (kromě SK).

 

Reklamace & Záruka

Veškeré šperky zakoupené přes naše webové stránky vyrábí firma Caram Prague s.r.o. a vztahuje se na ně záruka 24 měsíců. Výjimkou jsou zlaté snubní prsteny, na které máte záruku 5 let. Na platinové snubní prsteny poskytujeme záruku po dobu 10 let. Na zásnubní prsteny z platiny poskytujeme záruku po dobu 5 let, na zlaté zásnubní prsteny po dobu 2 let. Záruka se vztahuje na vady materiálu a prokazatelné výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození (zdeformování), poškození povrchové úpravy (poškrábání) a vůbec nesprávným používáním výrobku. Záruka také zaniká při jakémkoliv zásahu do našich výrobků třetí osobou.

Reklamované výrobky prosím doneste na naši prodejnu společně se záručním listem (nebo kopií účtenky s datem prodeje). Případně prosím šperk odešlete na adresu naší výroby (Novostrašnická 54, Praha 10, 100 00) společně se záručním listem (nebo kopií účtenky s datem prodeje) a průvodním dopisem. Doporučujeme zasílat prostřednictvím České pošty jako cenné psaní. Vaši případnou reklamaci se pokusíme vždy vyřešit v co možná nejkratší lhůtě, nejpozději však do 30 kalendářních dnů (od doručení reklamace).

 

Obchodní podmínky

Obchodní společnosti Caram Prague s.r.o. se sídlem Novostrašnická 54, Praha 10 10000, identifikační číslo: 02658623 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.prsteny.cz.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 222207.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Caram Prague s.r.o., se sídlem Novostrašnická 54, Praha 10 10000, identifikační číslo: 02658623 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.prsteny.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 •   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: Jméno, bydliště, telefoní číslo a emailový kontakt.

 

 1. 1. Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

 1. 2. Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

 1. 3. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 
 •  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Při neuhrazení zálohy do 8 pracovních dnů ze strany kupujícího na účet prodávajícího tato smlouva zaniká. O připsání zálohy na účet prodávajícího bude kupující informován elektronickou poštou a to na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Újezd 35, Praha 1 11800 / Dornych 510/38, 617 00 - Brno
 • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • Zálohy - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-7055580227 / 0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“);

Bezhotovostně platební kartou;

 1. 1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 2. 2.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby ( zálohy) je kupní cena splatná do 8 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 3. 3.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 4. 4.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 5. 5.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.11), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 6. 6.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 7. 7.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím či v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. 1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 2. 2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.21 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@prsteny.cz. Vzhledem ke skutečnosti, že všechny šperky značky Rýdl jsou vyráběny na zakázku, nelze dle ustanovení  § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, přesněji  § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bod d) říká: Spotřebitel nemůže odsoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 3. 3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.22 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. 4.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.22 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 5. 5.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 6. 6.  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 7. 7.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 8. 8. V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, pokud dodané zboží bylo upraveno dle vašich individuálních požadavků a přání a nejsou ve standardní velikosti (49-55). Týká se zejména úpravy:

 

- počtu, velikosti a druhů kamenů (oproti standardním kamenům, které nabízíme na e-shopu),

- velikosti šperku (mimo standardní velikost 49-55), včetně první úpravy velikosti šperku, která je z naší strany poskytována zdarma,

- či pokud byla pořízena do šperku rytina dle vašeho přání

- pokud byl u náušnic změněn způsob zapínání

-  nebo délka řetízku u náhrdelníku, apod.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. 1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. 2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 3. 3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. 4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 5. 5.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. 1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 2. 2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. 3.   Ustanovení uvedená v čl. 1.34 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 4. 4.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 5. 5.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 6. 6.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. 1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. 2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. 3.   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@prsteny.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 4. 4.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 5. 5.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. 1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. 2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 3. 3.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 4. 4.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 5. 5.   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 6. 6.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 7. 7.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 8. 8.   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.48) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  • Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 9. 9.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. DORUČOVÁNÍ

      1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

11. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLEV - Věrnostní program Rýdl, platný od 1.1.2018

 • Věrnostní program umožňuje účastníkovi čerpání slev na veškeré zboží dle podmínek prodejce.
 • Účast ve věrnostním programu vzniká po prvním uzavřeném nákupu a po potvrzení uvítacího newsletteru, který zákazníkovi přijde do 14-ti dní od nákupu. V tomto uvítacím newsletteru se také může zákazník rozhodnout, zda-li bude chtít být účastníkem věrnostního programu Rýdl.
 • Zrušit, změnit či doplnit informace o své osobě může fyzicky či telefonicky na jakékoliv prodejně Rýdl uvedených v bodě 8.
 • Zákazník nepotřebuje žádná přihlašovací jména, hesla, ani věrnostní karty. Společnost Rýdl jej bude evidovat ve svém věrnostním programu.
 • Zákazník má nárok na tyto slevy po prvních či opakovaných nákupech, jakmile nakoupí zboží v následujících hodnotách. Jednotlivé nákupy se sčítají do obratu zákazníka.
 • Bonusový systém:

  Překonání: 

                             15 tis - 5%

                             40tis - 7,5%

                             80tis - 10%

 • Účast ve věrnostním programu je na jméno zákazníka. Slevu může využít pouze manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka či rodinný příslušník.
 • Sleva platí pro nákup zboží v prodejnách Zlatnictví Rýdl v Praze (Újezd 35, 118 00 Praha 1), Zlatnictví Rýdl v Brně (Budova DORN, Dornych 510/38, 617 00 Brno) a Zlatnictví Rýdl v Bratislavě (Suché Mýto 1, 813 01 Bratislava).
 • Sleva platí až pro nákup následující po nákupu, při kterém bylo dosaženo požadovaného limitu 15 000 Kč a dále dle výše uvedených limitů.
 • Podmínkou účasti ve věrnostním programu je souhlas zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Účast ve věrnostním programu je platná na dobu neurčitou, do odvolání společnosti nebo zavedení jiného systému slev.
 • Zlatnictví Rýdl (Caram Prague s.r.o. IČ 02658623) si vyhrazuje právo na změnu podmínek účasti ve věrnostním programu, jakož i na změnu výše uvedených pravidel.
 • Věrnostní karty vydané do 31.12.2017 jsou po předložení nadále platné. Nové se již nevydávají.

 

12. RECENZE

Prodávající čerpá recenze z hodnocení a recenzí na Google.com (smluvní podmínky Google).

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. 1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. 2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 3. 3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 4. 4.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Caram Prague s.r.o. Novostrašnická 54, Praha 10 100 00, adresa elektronické pošty info@prsteny.cz, telefon +420 222 221 895.

 

V Praze dne 1.1.2018

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Aby objednávka mohla být vyřízena k Vaší plné spokojenosti, potřebujeme vědět data, která musíte vyplnit v objednávce. Tato data maximálně chráníme a nikdy nebudou poskytnuta třetí osobě. Chráníme Vaše soukromí.

 1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Caram Prague s.r.o. IČ: 02658623 se sídlem Praha - Strašnice, Novostrašnická 3386/54, PSČ 100 00, Česká republika (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Praha - Strašnice, Novostrašnická 3386/54, PSČ 100 00, Česká republika

email: info@prsteny.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 1. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 •  po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 •  po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 •  podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 •  zajišťující služby provozování e-shopu (prsteny.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 •  zajišťující marketingové služby.

 

Správce nepředá osobní údaje třetí osobě.

 1. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 •  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 •  právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 •  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 •  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 •  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 •  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 1. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

České puncovní značky